't Was deze week druk, druk, druk. Alle dagen vergaderingen 's avonds, als voorbereiding van de verkiezingen. Maandagavond bestuursvergadering van de afdeling Sint-Niklaas, met als enig agendapunt: de campagne. Agenda's werden naast elkaar gelegd om activiteiten te plannen. Afspraken gemaakt om borden te plakken, te plaatsen, brieven te schrijven en markten te bezoeken. Maar de sfeer zit goed. Het is een toffe ploeg, die naar de verkiezingen trekt. Volgende week donderdag is er de ledenvergadering waarop de kandidaten zich aan de leden voorstellen, waarna de lijst officieel wordt goedgekeurd.

Dinsdag werd een dag van mails beantwoorden, telefoneren en verslagen maken. met een vergeten vergadering op de koop toe, de werkvergadering van de emancipatieraad als voorbereiding voor VIlla Pace. Zoals elk jaar sta ik op Villa Pace voor de emancipatieraad, waarvoor ik zeer graag tijd maak. De emancipatiegedachte is me meegegeven door mijn moeder,en later door Nelly Maes. Niet dat ik altijd op de barricade sta, maar vrouwen hebben het toch niet even gemakkelijk in onze maatschappij. We moeten nog steeds tegen vooroordelen 'vechten' en op vele momenten tonen en bewijzen dat we even goed zijn als mannen of liefst beter doen. Misschien ontbreekt het ons ook aan enige solidariteit en zien we mekaar te veel als concurrenten. Aandacht voor vrouwenrechten en vrouwenproblemen is zeker nodig.

Woensdagavond kwamen de Belseelse kandidaten bij ons thuis om de campagne in Belsele te bespreken. Ook hier een toffe en kameraadschappijke sfeer.

Donderdagvoormiddag was gewijd aan de eindredactie van ons programma. ik hoopte klaar te zijn maar het duurde langer dan ik verwacht had. Heel de vrijdagvoormiddag ging er ook aan. Na 8 uren intens lezen en verbeteren, schikken en ordenen zat mijn werk erop. Nu kan het gedrukt worden. ik ben tevreden met het resultaat. Volgende week wordt het aan de leden voorgelegd. Vanaf 1 september kan je het op mijn  website raadplegen.

Morgen ga ik naar de vormingsdag 'De laatste rechte lijn' voor de lijsttrekkers in Gent en zondag naar de voor mij wellicht laatste IJzerbedevaart. Sinds 1961, ik was toen 10 jaar ga ik elk jaar. Het hoorde bij elke zomer. Ik herinner me de bedevaarten waarbij de mensen tot op de IJzerbrug stonden, waarop niet alle bedevaarders op de weide konden. Bedevaarten waarop de mis een ingetogen moment was en de toespraak van de voorzitter het hoogtepunt vormde. Ik herinner me de bedevaart waarop de muziekkapel van het VNJ de brug tussen oude en nieuwe toren bezette, de bedevaart met het fluitconcert, waarna het nooit meer goed kwam. Onze generatie heeft de bedevaartsgedachte in ieder geval niet aan zijn kinderen kunnen doorgeven. De IJzerbedevaarten waren symbool van de Vlaamse strijd en heropstanding. Vandaag is dit symbool niet meer. Misschien is het dan goed om er mee te stoppen. Vlamingen van 2012 hebben geen nood aan bedevaarten en symbolen van 100 jaar terug. De IJzertoren en  het museum moeten op een andere manier jonge mensen aanspreken en de geschiedenis van Vlaanderen tonen. Maar 't zal toch raar zijn zondag.