AVK & DE REYNAERT nodigen je uit in CC. DE KLAVERS, Sint-Andriesstraat 2, 9111 Belsele op zondag 1 juli 2012 van 9.30 u tot 13.00 u

Guldensporenontbijt,

Tentoonstelling “AVK en Kalligrafie",

"200 jaar Hendrik Conscience”,

en 2de hands Vlaamse boekenbeurs

van 9.30 u tot 16.00 u

opgeluisterd met traditionele volksmuziek door "de Streepkes" (Bjorn & Gunnar Van Hove, Bert Ruymbeek & Jeroen Knapen)

om 11utoespraak van Annemie Charliervoorzitter AVK, eindredactie"De Reynaert"

Toegangsprijs voor het Guldensporenontbijt € 14 (7 euro: kinderen tot 12 jaar of kansenpas)
reserveren tot 26/6 door overschrijving via bankrekening IBAN BE17 0011 3963 5721 op naam van Amedee Verbruggenkring, Schoonhoudtstraat 56, 9111 Belsele

Toegangsprijs zonder ontbijt: €3 (inclusief drankbonnetje)

A Verbruggenkring i.s.m. DF, Verbond VOS en FVK Rodenbachfonds
Guido Stevens, Schoonhoudtstraat 56, 9111 Belsele. tel 03/772.46.00