Beste Reynaertlezers,

Ik schrijf dit voorwoord tussen de activiteiten van een druk kermisweekend. De lente laat het een beetje afweten. De temperaturen halen geen zomerse hoogten. Maar het regent niet (nog niet) en dus, alles gaat goed.

Frankrijk heeft een nieuwe president en binnenkort ook een nieuw parlement, de Spaanse banken zijn voorlopig gered door Europa, in Nederland bereidt men verkiezingen voor en Elio Di Rupo zetelt zes maanden als premier van dit land. Hij brengt met veel enthousiasme een goed nieuwsshow en benadrukt wat hij in deze zes maanden al gerealiseerd heeft. Hij oefent kritiek uit op de negatieve indruk die in de lucht hangt. ‘Er is immers geen reden toe’. Heeft de oppositie dan ongelijk? Nochtans geeft Steven Van Ackere, vicepremier in dezelfde regering toe dat we er nog lang niet zijn en in de Vlaamse kranten en weekbladen wordt vooral kritisch naar de resultaten van deze regering gekeken. Op de website van ‘de rapporteurs’ staan juist geteld drie beloftes van de zestig aangevinkt als gerealiseerd. Er zijn problemen met de veiligheid en met extremistische islamitische groeperingen. De waarborg voor Dexia werd met 10 miljard verhoogd en niemand weet wat dit betekent voor de belastingbetaler. Volgens Rik Torfs, toch ook senator van een regeringspartij, blijft de tragiek van Di Rupo de culturele kloof met Vlaanderen. Een vriendelijke premier, maar van een ander land.’ In deze context blijft de vraag ‘Hoelang zal de regering Di Rupo zich nog kunnen onttrekken aan de aanbevelingen van Europa?’ De Europese Commissie heeft ons land zeven werven aan de hand gedaan, dezelfde trouwens als enkele maanden geleden. De reacties zijn ook dezelfde als toen. Vooral de socialistische partijen vinden dat er al genoeg bespaard en bezuinigd wordt en verzetten zich tegen de bemoeienissen van Europa in de interne problematiek.

Doen we in Vlaanderen dan alles beter? Misschien niet. De Vlaamse regering heeft een moeilijke periode achter de rug. Miserietaksen, U-place en gelekte mails gaven de indruk van een ruziemakende regering. De cultuursector maakt zich terecht zorgen over de komende subsidieronde. Kleine en grote organisaties vallen zonder subsidies. Als socio-culturele vereniging is dit een zaak die ons zeer ter harte gaat. De beslissing valt pas eind deze maand, maar de adviezen over de subsidies werden al online gepubliceerd. ‘Omdat de procedure transparant moet zijn,’ zegt minister Schauvliege. Onze eigen muziekclub, ’t Ey valt zonder subsidies, net zoals de andere folkclubs in Asse en in Dranouter. Zoals de zaken nu staan, ziet het er eerder somber uit, maar ‘’t kan verkeren’. Een minister vertegenwoordigt het algemeen belang en kan het advies van een commissie overstijgen. In onze samenleving is cultuur heel vaak de invalshoek om het algemeen belang te helpen inschatten. De Reynaertredactie hoopt dat de minister van cultuur, Joke Schauvliege (CD&V), voluit kiest voor het algemeen belang, voor de diversiteit in de kunstvormen, dat zij de kleine en kwetsbare initiatieven steunt. Deze vormen de broedplaats voor grote namen. Beginnende kunstenaars krijgen daar een podium om te groeien naar grote concertzalen. We houden onze vingers gekruist en hopen, samen met vele sympathisanten op een positief bericht.

Beste Reynaertlezer, de zomer staat voor de deur. Eerst nog de drukke maand juni afwerken, met examens, proefwerken en rapporten. Aan de studenten die zich door de laatste examens worstelen, wensen wij veel succes. Aan de leerkrachten die zich door het verbeteren van deze examens worstelen, wensen we veel geduld. Aan de ouders die de overstresste studenten een hart onder riem steken, wensen we veel diplomatie en kalmte. Aan iedereen die zich verheugd op een deugddoende vakantie wensen we zonneschijn, plezier en rust en genieten van kleine dingen.

Beste Reynaertlezer, we hopen je te ontmoeten op een van de vele activiteiten ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. In deze ‘Reynaert’ vind je de aankondiging van het Guldensporenontbijt. Dit jaar op 1 juli  in ‘De Klavers’, met als extra een 2de handsboekenbeurs. Mogen we je ook vragen om je leeuwenvlag te hangen op 11 juli, de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap? In landen als Frankrijk, Nederland en Denemarken wappert bij elke feestdag de nationale vlag. Wij, Vlamingen hebben het blijkbaar moeilijker uiting te geven aan onze identiteit. Wie geen leeuwenvlag heeft, en toch zijn gevel wil bevlaggen, kan altijd een vlag bestellen op het secretariaat van ‘De Reynaert’.  

In deze Reynaert vind je ook het memorandum van onze Amedee Verbruggenkring. In de aanloop naar de verkiezingen worden wensen en ideeën aangereikt voor het volgend stadsbestuur. AVK heeft een opsomming gemaakt van wat voor Belsele belangrijk is. Prettige zomermaanden en tot in september wanneer het herfstnummer in je brievenbus valt.  

Annemie Charlier