De Kracht van verandering.

Beste N-VA’ers, beste N-VA-sympathisanten, Beste Vlaamse vrienden,

Hartelijk welkom op deze avond. Als arrondissementeel voorzitter doet het mij veel plezier om onze voorzitter Bart De Wever hier in de hoofdstad van het Waasland te mogen ontvangen. In mei 2007 was hij hier voor het laatst, in iets andere omstandigheden dan vandaag. De zaal was kleiner, het aantal aanwezigen was kleiner, de N-VA was kleiner en vocht voor zijn voortbestaan. Maar wij hadden de kracht van de overtuiging. Onze leden in het Waasland geloofden in de N-VA en hebben hun schouders gezet onder hun partij. In elke gemeente in het Waasland werd een N-VA-afdeling opgericht.

Kracht van de overtuiging.

De eerste jaren nodigden we onze leden uit voor een arrondissementele nieuwjaarsreceptie. Kwestie van de zaal vol te krijgen. Daarnaast organiseerden we studieavonden. In Beveren over ‘de impact van de haven op het Waasland’. In Stekene over ‘Grensoverschrijdende Gezondheidszorg’. In Lokeren over ‘Duurzaam wonen in de steden’ en over ‘Asielbeleid in België’.

Vandaag is er een werking in alle afdelingen. Elke afdeling zoekt zijn eigen weg en een eigen manier om zich op de kaart te zetten. In Sint-Niklaas doet men het met aperitiefgesprekken. In andere afdelingen werden nieuwjaarsrecepties gehouden voor eigen leden en voor sympathisanten. Het ledenaantal is ook in het Waasland verdubbeld.  

We hadden ook Jong-N-VA Waasland, omdat de groep te klein was om in de gemeenten een aparte werking op te starten. Vandaag bestaat Jong N-VA Beveren en Jong-N-VA Sint-Niklaas. Jong-N-VA Kruibeke –Temse wordt boven de doopvont gehouden.

De kracht van de overtuiging heeft de N-VA op de kaart gezet. We hebben doorgezet op momenten dat de buitenwereld niet geloofde in het voortbestaan van de N-VA.

De kracht van onze overtuiging resulteerde in ongelooflijke verkiezingsuitslagen. In 2009 werd Lieven Dehandschutter verkozen in het Vlaams parlement. In 2010 zouden we het nog eens overdoen en werd Ingeborg De Meulemeester van op de 5de plaats verkozen in het federaal parlement. We haalden in het Waasland een ongelooflijke score met de gemeente Beveren als absolute topper met 38%.

Kracht van de verandering.

Vandaag staan we voor de uitdaging om ons lokaal te verankeren. Voor de N-VA begint verandering bij de basis. Bij gewone mensen die zeggen: 'genoeg'. Democratie wordt van onderuit opgebouwd, niet van bovenaf opgelegd. Daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 van cruciaal belang. Lokaal kunnen wij werk maken van een gezond en sterk sociaal weefsel, daar kunnen wij individuen de vrijheid geven om zich te ontplooien, daar kunnen wij vorm geven aan een levendig gemeenschapsgevoel. Voor ons is de gemeentelijke autonomie, de gemeentelijke democratie en de lokale vrijheid essentieel.

Onze N-VA-afdelingen werken nu aan hun lokaal verkiezingsprogramma. Op 14 oktober zal de N-VA in elke Wase gemeente een sterk en uniek lokaal verhaal brengen, ook mee geïnspireerd door wat aangeboden werd door het nationaal bestuur. Het wordt een verhaal van nieuwe mensen, die hun gemeente op de eerste plaats zetten. Dat de machtspartijen daar doodsbang voor zijn, blijkt overduidelijk uit de krampachtige maar doorzichtige aanval van de traditionele partijen. De N-VA heeft dat soort spelletjes niet nodig. Wij gaan uit van onze eigen kracht. De kracht van verandering.

Ook in het Waasland wil de N–VA zich verankeren en waar kan meebesturen. Daarvoor moeten sterke lijsten gemaakt worden, met oude en nieuwe namen, met mensen uit alle maatschappelijke groepen. De lijsttrekkers zijn nu al bekend: Lieven Dehandschutter in Sint- Niklaas, An De Moor in Lokeren, Bruno Stevenheydens in Beveren, Antoine Denert in Kruibeke, Erik Maes in Sint-Gillis en in Stekene heeft Pieter de Witte als N-VA-kandidaat een prominente plaats op de lijst Gemeentebelangen en in Temse is men op zoek naar een wit of minder wit konijn. De invulling van de lijsten krijgt overal stilaan vorm.

Ook voor de provincieraadsverkiezingen wordt de lijst samengesteld. Voor het eerst is er 1 lijst voor heel het Waasland. Het wordt een sterke lijst met sterke namen, die de N-VA in de provincieraad zal vertegenwoordigen. Ook hier rekenen we op succes.

Maar beste vrienden, jullie zijn niet gekomen om naar mij te luisteren, maar naar onze nationale voorzitter die uitleg geeft bij de koers die de N-VA vaart en bij de politieke toestand van dit moment.