Belsele 11 maart 2012

Beste Reynaertlezers,

Maart, het begin van de lente. Het begin ook van alweer een nieuwe jaargang van ons ‘Geel Boekske’. Ook dit jaar willen we onze vele trouwe en nieuwe adverteerders bedanken voor hun steun. De redactie nodigt je uit om je aankopen ook te doen bij onze adverteerders. Zij zorgen immers voor de nodige zuurstof voor onze vereniging. Zij steunen ook de vele andere verenigingen in Belsele. Zij verdienen het dat wij hen ook een steuntje geven in deze economisch soms moeilijke tijden.  Dit jaar wil ik speciaal een dankwoordje richten aan onze penningmeester Guido die op zijn eentje bijna alle adverteerders bezocht. Zonder zijn niet aflatende inzet hadden we de klus waarschijnlijk niet geklaard.  

Maart, maand van de aangekondigde begrotingscontroles. Niet alleen op federaal niveau, ook de Vlaamse regering moest de begroting bijsturen. De Vlaamse regering is de enige in het land met een begroting in evenwicht.  De oppositie kon geen vuist maken tegen wat op tafel ligt. De nadruk ligt op besparingen en niet op nieuwe lasten. Op de koop toe is deze begrotingscontrole zonder publieke ruzies verlopen. Het bleef beschaafd. Heel anders verliep de federale begrotingscontrole waar de partijen geen consensus konden vinden, alle dagen nieuwe ballonnetjes de lucht inlieten, die dan onmiddellijk en vakkundig door de anderen werden doorprikt en afgevoerd. Het schaakspel heeft zeven dagen geduurd. Wat het resultaat wordt voor u en mij zal morgen blijken.

Maart, maand van de internationale vrouwendag. De mannelijke lezers, ook sommige vrouwen, vragen zich zeker af of zo’n internationale vrouwendag nog zin heeft? Zijn de rechten van de vrouwen niet allang erkend? Hebben de vrouwen niet dezelfde rechten als mannen? Discriminatie op basis van geslacht is verboden. Gelijk loon voor gelijk werk is een verkregen recht. En indien niet, er zijn toch de quota die hen vooruit helpen? Niet dus. Hoewel de situatie voor vrouwen in Vlaanderen erg mee valt, zijn er nog heel wat situaties die beter kunnen. Zo vonden enkele vrouwelijke parlementsleden van N-VA, CD&V en SPa het op 8 maart nodig om de loonkloof tussen vrouwen en mannen in ons land aan te kaarten. Er is dus nog altijd een verschil. En ook in de pensioenregeling is er nog steeds een verschil tussen mannen en vrouwen. Meisjes worden ook in ons land nog steeds in een vast rollenpatroon geduwd. Denk maar aan het typische meisjesspeelgoed waardoor meisjes later ook minder interesse hebben voor techniek en wetenschap. Maar vooral in de ontwikkelingslanden is er nog veel werk aan de winkel. Uithuwelijking, mishandeling, uitbuiting zijn in sommige landen schering en inslag. In Congo wordt verkrachting ingezet als wapen in de oorlogsgebieden. 1,7 miljoen inwoners zijn er op de vlucht. Het grootste deel vrouwen en kinderen. Dit mag ons niet los laten. Deze vrouwen verdienen onze aandacht en steun.

Maart, lentemaand. Hoe staat het met de Arabische lente?  In Syrië duren de vijandelijkheden voort. Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties was op bezoek bij president Assad en kon deze niet bewegen tot het stopzetten van de beschieting van de opstandelingen.  Ook de leden van de Arabische Liga slagen er niet in het geweld te stoppen. De Syrische bevolking is de dupe van deze situatie. En er schijnt voorlopig geen einde te komen aan de vijandelijkheden.

Maart, maand van de gestage voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingskoorts is begonnen. De aftrap is gegeven. In de kranten verschijnen lijsten met namen van mensen die aan de verkiezingen willen deelnemen. Nieuwe mensen op oude lijsten, oude namen op nieuwe lijsten. Op de partijsecretariaten worden programma’s geschreven. Programma’s die de burger ervan moeten overtuigen om op deze of gene partij te stemmen. Gelukkig gaat het niet alleen om de bekende burgemeester of de bekende man in de straat. Gelukkig zijn er heel wat mensen die aan deze verkiezingen willen meedoen omdat ze echt geloven in de ideeën van hun partij, omdat zij de kracht van de overtuiging hebben en de maatschappij mee vorm willen geven naar hun inzicht. In oktober worden we opgeroepen om onze democratische plicht te vervullen: beslissen hoe het volgend stadsbestuur er zal uitzien, wie dan de bakens uitzet en de beslissingen mag nemen.

Maart, maand van de prille lente in onze tuin. De krokussen komen piepen. De eerste primula’s staan in bloei. Onze haan maakt de hele buurt wakker op een ontiegelijk vroeg uur.  De vogels fluiten en alles riekt naar een nieuwe lente en een nieuw geluid. Deze Reynaert is het begin van een nieuwe jaargang. Wij wensen je veel leesgenot.