Welkom iedereen, bestuursleden en leden van de culturele verenigingen van Belsele, en al wie die sympathiseert met cultuur in Belsele,

verontschuldigingen heb ik gekregen van schepen Marc Heyndrickx en schepen Lieven Dehandschutter. Ook van Rita Schelfaut van KVLV Puivelde.

Dit is onze 5de nieuwjaarsreceptie. Het wordt dus al een traditie om bij het begin van een nieuw jaar elkaar en vooral de verenigingen een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Ook dit jaar zijn we te gast in onze Muziekclub ’t Ey. Klein misschien in locatie maar groot in werking en in uitstraling. Vorige weekend vierden zij het 20-jarig bestaan van de folkmuziek in Belsele met een weekend vol concerten. En het duurt nog een heel jaar, zoals Dirk beloofde.

Gelukwensen zijn er voor de werking van onze verenigingen. ik wens jullie leuke en geslaagde initiatieven, nieuwe leden, liefst ook wat persbelangstelling als je iets speciaals doet. Het Vlaamse landschap en dus ook het Belseelse cultuurlandschap vormt immers een rijke en gevarieerde groep cultuurverenigingen.

Als we even terugblikken op 2011dan zien we toch heel wat ‘grote’ evenementen die onze verengingen op het getouw hebben gezet of waaraan onze verenigingen hebben deelgenomen. Een opsomming maken is zeer gevaarlijk, want je vergeet er wellicht toch enige. Ik ga me daar dus niet aan wagen. Maar wie in Belsele een snuifje cultuur wil opvangen, heeft zeer veel mogelijkheden. Daarnaast is er de dagelijkse werking van de culturele verenigingen. De projecten die de verschillende besturen opzetten voor hun leden. Waar leden en sympathisanten gewoon van kunnen genieten en waardoor onze samenleving een mooi gekleurde rand krijgt. Proficiat in ieder geval voor die vele activiteiten aan alle bestuursleden en vrijwilligers. Zonder jullie hadden deze activiteiten nooit plaatsgevonden.

Daarnaast is er natuurlijk ook het culturele leven in Sint-Niklaas, de werking van de Cultuurraad in Sint-Niklaas en het de ondersteuning door het stadsbestuur van onze activiteiten. Belsele maakt immers deel uit van het groter geheel.

Nieuw in 2011 was de nieuwe concessie voor ‘De Klavers’, waardoor verenigingen zelf mogen instaan voor drank en voedsel. De opbrengst voor de kas wordt daardoor aanzienlijk vergroot. Dit schept nieuwe mogelijkheden en zal uiteindelijk het verenigingsleven ten goede komen. Dank aan de schepen van cultuur voor haar inzet.

Voor 2012 verwachten wij een renovatie van de vloer van ‘De Klavers’. En een degelijke tapinstallatie, want de accommodatie van vandaag is alles behalve gemakkelijk. Ook voor  ‘De Kouter’ zijn er plannen. De ramen worden vernieuwd, wat het veel aangenamer zal maken om te vergaderen in deze zaal.

Voor de hele culturele sector wordt 2012 een cruciaal jaar. De Vlaamse regering zal omwille van allerlei redenen, moeten besparen en begin deze maand werd richting ‘cultuur’ gekeken. Cultuur neemt namelijk een flinke hap uit het Vlaamse budget. De minister van cultuur Joke Schauvliege reageerde op radio 1 onmiddellijk met ‘Als het van mij afhangt dan heeft de cultuursector zijn bijdrage al geleverd en kunnen we niet bijkomend besparen op cultuur. Als je nu nog fors gaat besparen, snijd je echt wel in het vlees. Dat kan de bedoeling niet zijn. 2012 is belangrijk omdat het tijd is voor nieuwe erkenningen, benadrukt de minister. In totaal liepen voor 150 miljoen euro aan aanvragen binnen van allerlei kunstorganisaties. "Dat is veel meer dan de voorziene 93 miljoen, er zullen dus hoe dan ook al scherpe keuzes gemaakt moeten worden", klinkt het. Ook minister-president Peeters zei "Sterk besparen op cultuur zou een verarming zijn voor Vlaanderen".

Naast deze financiële plannen hebben minister Schauvliege en minister Smet van onderwijs het plan opgevat meer aandacht te besteden aan cultuureducatie. Cultuureducatie richt zich op de verwerving van de competentie en de bereidheid om aan cultuur deel te nemen en deel te hebben, op persoonlijke en sociale ontwikkeling en bewustwording. Cultuureducatie vergroot onze zelfreflectie, ons inzicht in de eigen cultuur én in die van anderen, en stimuleert creativiteit en innovatie. Men richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Culturele verenigingen kunnen daarvan de vruchten plukken. Kinderen en jongeren die van jongs af geconfronteerd worden met cultuur zullen als volwassene ook deelnemen aan culturele evenementen. En laat het nu op dit punt zijn dat Sint-Niklaas volgens de stadmonitor vrij behoorlijk scoort. 62% van de inwoners geeft aan dat ze deelnemen aan culturele evenementen. Dat is behoorlijk veel. Vergelijk met 48% dat aangeeft naar een sportevenement te gaan. Voor het stadsbestuur ligt de opdracht om dit percentage op te krikken door nog meer steun aan cultuur en culturele evenementen. Voor de verenigingen een kans om hun vereniging op de kaart te zetten door interessante en publieksvriendelijke activiteiten te ontwikkelen om zo het cultureel leven van Sint-Niklaas en dus Belsele nog meer uitstraling te geven.

2011 was het jaar van Paul Snoek en Tom Lanoye. 2012 wordt het jaar van Mercator, het jaar van Louis Paul Boon, maar ook van Hendrik Conscience. Je weet wel, ‘hij die zijn volk leerde lezen ‘met zijn boek ‘De Leeuw van Vlaanderen’.

2012 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.. Op de algemene vergadering op donderdag 15 februari zullen we de wensen van de Belseelse verenigingen bundelen. Ik wil jullie dus uitnodigen om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn met jullie wensen voor het cultuurbeleid van de volgende 6 jaren.

26 januari is gedichtendag. En dus wil ik eindigen met een gedicht van Herwig Borghgraef, inwoner van Belsele.

wilgenwacht

ik loop over een donzen wegel,

langs een verzilverde heg,

waar ik tussen verkouden twijgen,

mijn verzonken dromen leg.

 

zij bedekken mijn muze, die

haar woorden stiekem bewaarde,

onder geduldig kreupelhout, iets

klein, maar van heel veel waarde.

 

de wind heeft ze gelezen en op een

winteravond aan kinderen verteld.

verhalen over vrede en geluk,

op een stil bevroren stoppelveld.

 

wilgen met geschoren kruinen

staan als wachters toe te kijken,

verstilde en heerlijke beelden,

die tot de onzichtbare hemel reiken.

 

Beste vrienden,

Laat me mijn nieuwjaarsbrief eindigen met een persoonlijke wens voor ieder van jullie. 

Ik wens je voor elke dag in 2012 een morgen vol verwachting, een middag vol verrukking, een avond vol vervulling, en een nacht vol dank.