Welkom aan iedereen.

welkom op de 5de  nieuwjaarsreceptie van het arrondissement Waasland. Begonnen in Steenstraete, de zaal van de Gebroeders van Raemdonckkring met 35 aanwezigen, met elk jaar meer aanwezigen en vandaag in de Cultuurzaal van ‘De Klavers’ met ongeveer 100 aanwezigen. 

Zo trots als een pauw, kom ik met mijn nieuwjaarswensen naar jullie.

2011 was een jaar vol gebeurtenissen, prettige dagen maar soms ook met hindernissen.

Het liefst wil ik mijn beste wensen voor het nieuwe jaar schenken.

Vandaag nemen we afscheid van 2011. Het was alweer geen jaar om in te lijsten. Crisis was het woord dat heel 2011 van begin tot einde heeft beheerst. Nationaal en internationaal.

De schuldencrisis deed Europa op haar grondvesten daveren. De Europese Unie toonde een vaak hallucinante verdeeldheid in haar pogingen om de eurocrisis te bezweren en slaagde er niet in het vertrouwen in het systeem te herstellen.Opnieuw werden banken in zware financiële ademnood van de ondergang gered met massale injecties van uw en mijn belastinggeld. Uit frustratie en onmacht werden in Spanje de ‘indignados’ geboren, in de Verenigde Staten kwam de beweging Occupy Wall Street op gang. De doelstellingen zijn grosso modo dezelfde: protest tegen de ongebreidelde hebzucht van de financiële instellingen.

De jaaroverzichten waren allerminst opbeurend. Oorlog, geweld, conflicten, natuurrampen: van alles wat niet goed is, kreeg de wereld afgelopen jaar meer dan zijn deel. De Arabische lente deed dictators in Tunesië, Libië en Egypte van hun sokkel tuimelen, maar niet zonder menselijk leed. In Japan dreigde een nucleair inferno...

Het hele jaar was de crisissfeer eveneens manifest aanwezig in de Brusselse Wetstraat, waar wanhopig gepoogd werd een federale regering op poten te zetten. Shame! Er kwam zelfs een Frietrevolutie bij te pas. Koning Albert maakte zich boos op 21 juli en er kwam een regering. De grootste partij in Vlaanderen werd aan de kant geschoven. De klassieke partijen schoven aan tafel en de Vlamingen slikten een regeerakkoord waarbij ze, volgens mij, niet goed beseften wat er in staat. De grondwet wordt met een paar knippen aangepast om het Vlinderakkoord te kunnen goedkeuren. Franstalige rechters zetelen in Vlaanderen en burgers die geen Nederlands willen praten, mogen wel stemmen voor Brusselse kandidaten. De transfers van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië worden niet kleiner, integendeel. La Dernière Heure berekende dat Vlaanderen in 2010 1,495 miljard euro betaalde aan Brussel en Wallonië. Van solidariteit  gesproken!!! Met het nieuwe regeerakkoord komt daar nog een slok bovenop, rekening houdende met de verdeelsleutel 64,55/35,45 procent. De aanbevelingen van Europa over de begroting werden vakkundig in het regeerakkoord genegeerd en de vakbonden betoogden tegen dat akkoord waarvan ze, als ze dan al niet de pen vasthielden, toch op de hoogte waren.

Maar het schieten op de N-VA kon beginnen. Het is niet moeilijk een lijstje te maken van al wat over N-VA en Bart De Wever de laatste maanden in de media gezegd en geschreven werd.  De Humo van vorige week schoot de hoofdvogel af met ‘onbekwaam, onvoorbereid, De Wever heeft het zelf verknoeid.’ Alle middelen zijn goed om de grootste partij in Vlaanderen aan te vallen.

2012 werd met veel gedruis ingezet. De wittebroodsweken van de nieuwe regering zijn nog niet om en van eensgezindheid in de regering valt niets te bespeuren.  Gelukkig is er de N-VA, zoals steeds bij de les. In nauwelijks twee dagen tijd en met drie welgemikte slagen heeft de grootste oppositiepartij de federale regering knock-out gemept. Ze heeft daarbij wel flink wat - onvrijwillige - hulp gekregen van de Europese Commissie, die donderdag al vraagtekens had geplaatst bij de betrouwbaarheid en de grondigheid van het begrotingswerk van de nieuwe regeringsploeg. En ook het Rekenhof geeft dezelfde opmerkingen over het begrotingswerk als de N-VA. Theo Francken heeft vorige vrijdag met zijn mededeling over de Koninklijke dotatie in regeringskringen voor chaos en verwarring gezorgd. En Ben Weyts onthulde zondagmorgen de verzwegen salarisverhoging voor de ministers. Maar dit alles was slechts een administratief foutje!

Beste vrienden, voor de N-VA zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 dé grote uitdaging. De voorbereidingen zijn gestart met het Project 2012. Inhoudelijk worden de vele nieuwe afdelingen gesteund door het secretariaat in Brussel. Afdelingen kregen een peter en meter en de provinciale bewegingsverantwoordelijken proberen bij te springen  waar nodig. In alle afdelingen is men begonnen met de lijstvorming, het aanspreken van nieuwe mensen, het schrijven van programma’s. Werkgroepen schieten als paddenstoelen uit de grond.

Overal blaakt men van enthousiasme en ijver en werkt men naar een verkiezingsoverwinning.   Hier en daar steken echter ook problemen de kop op. Laat je daardoor niet ontgoochelen. Mensen blijven mensen en met goede wil en een open geest kunnen we veel aan. Kunnen we onze dromen waarmaken.

In 2012 zijn er ook provincieraadsverkiezingen. Misschien iets verder van onze politieke leefwereld. Maar zeker belangrijk. Na de interne staatshervorming, gerealiseerd door onze minister Geert Bourgeois, zullen we voor het eerst in het Waasland deelnemen met één lijst voor heel het arrondissement. We moeten dus een zo sterk mogelijke lijst samenstellen om een mooi resultaat te behalen. Het Waasland heeft altijd een sterke band gehad met de Vlaams beweging en dat uitte zich met sterke uitslagen.

Voor het Waasland wordt 2012 dus cruciaal. In het AB zullen we de komende maanden verscheidene gemeentelijk overschrijdende dossiers bespreken en trachten een gezamenlijke visie te ontwikkelen.

Beste vrienden,  2012 wordt ongetwijfeld nog moeilijker dan 2011. Onze tegenstanders zullen geen kans laten liggen om ons stokken in de wielen te steken. Het is aan ons om daar op een verstandige manier op te reageren. Wij hebben de kracht van de overtuiging. Al 10 jaar timmeren we aan de weg en samen hebben we het resultaat van vandaag bereikt.

Vandaag klinken we echter op het nieuwe jaar en de volgende dagen en weken kan je ook elders in het Waasland het jaar feestelijk inzetten met N-VA-afdelingen. Morgen in Stekene, zondag in Lokeren, 27 januari in Beveren en op 10 februari in Sint-Gillis. Wie er niet genoeg van krijgt, kan ook nog pannenkoeken komen eten in Sint-Niklaas op zaterdag 3 februari.

Beste vrienden,

Laat me mijn nieuwjaarsbrief eindigen met een persoonlijke wens voor ieder van jullie.

Ik wens je voor elke dag in 2012

een morgen vol verwachting
een middag vol verrukking
een avond vol vervulling
en een nacht vol dank.

Annemie     Belsele, 13 januari 2012