Beste Reynaertlezer,                                             3 december 2011

 

O, kom toch eens kijken, wat ik in mijn schoentje vond… Op de voo-avond van Sinterklaas had ik mijn schoentje klaargezet. Vol verwach-ting, de brief met wensen in mijn mooiste handschrift lag ernaast. ’s Morgens vroeg ging ik met kloppend hart kijken wat de goede Sint dit jaar gebracht had.

Wat  vond ik in mijn schoen? Een nieuwe regering met extra belastingen voor de werkende Vlaming. Een voor Vlaanderen schadelijke splitsing van BHV, een extraatje van 600 miljoen voor Brussel, een begrotingsakkoord dat geen oplossingen biedt voor de economisch moeilijke tijden, voor de bankencrisis, voor asiel en migratie, … Geen structurele maatregelen om problemen zoals brugpensioen en pensioenleeftijd aan te pakken. Een Copernicaanse omwenteling leek nochtans binnen bereik, want iedereen had het signaal begrepen – althans voor de camera’s. Maar de sprong voorwaarts bleef uit. Met de hulp van Vlaamse lakeien haalde de keizer van Bergen naar aloude Belgische traditie de Franstalige buit binnen. Dankzij de onzuivere splitsing van B-H-V weten de Franstaligen zich verzekerd van verdere rechten op Vlaams grondgebied. Brussel krijgt massa’s geld, de Vlamingen minder inspraak… De bevoegdheidsoverdracht is minimaal, de transfers vanuit Vlaanderen blijven bewaard. Tegen alle democratische principes in gaan de federale en regionale verkiezingen samenvallen, bedoeld om Vlaanderen onder extra Belgische curatele te stellen. Het begrotingsakkoord, dat in mijn schoentje ligt, is bijzonder nefast omdat het voor twee derden gebaseerd is op extra belastingen en voor slechts één derde op reële besparingen. Daarmee is dit net het omgekeerde van wat Europa vraagt. De zware lasten voor de bedrijven dreigen de economische crisis nog te verergeren, met jobverlies als gevolg. De broodnodige structurele hervormingen zijn onvoldoende en worden doorgeschoven naar de volgende regering. Bovenop krijgen we een obesitasregering met 7 Franstalige ministers en 7 Vlaamse ministers én een premier die nauwelijks Nederlands spreekt. Een regering met een Vlaamse minderheid die vooral nieuwe belastingen invoert die in grote meerderheid door de Vlamingen betaald worden.

Daarbij beloven de vakbonden een warme winter. Ze protesteren omdat tweederde van de begrotingsinspanningen in de vorm van hogere belastingen wordt doorgeschoven naar de werkende mensen. Dat kan ik begrijpen. Maar het groene ACW, rood en blauwe protest keert zich tegen een groene, rode en blauwe regering. en in het weekend van 4-5 dec. Keurden de militanten van de vakbonden op hun congressen de deelname aan deze regering goed! Hebben de vakbonden nog wel enige voeling met de realiteit? Alle andere Europese landen zetten structurele reuzenstappen, maar deze regering stelt zich tevreden met enkele muizenstapjes. Of zoals PS-kopstuk Magnette het verwoordde in de Zevende Dag: "In 2012 halen we 5 miljard euro uit extra belastingen op burgers en bedrijven, en slechts 400 miljoen euro uit structurele hervormingen".

De bankencrisis en de eurocrisis dreigde voor de federale en gewest-regeringen een ramp te worden. Dexia werd gesplitst en opnieuw liet de regering zich door de Fransen in de doeken doen. De Gemeentelijke Holding werd vereffend.Dit betekende een financiële meerkost van 460 miljoen euro voor de Vlaamse begroting. Maar de Vlaamse regering kan het jaar afsluiten met een begroting in evenwicht, ondanks deze tegenslagen. In de hele eurozone doet alleen Beieren even goed.

Het zal een warme winter worden. Niet alleen in Vlaanderen. De EU en de euro staan sterk onder druk. Sommigen gewagen van het einde van de euro. Waarschijnlijk zal het zo ver niet komen. Maar dat er ook op Europees vlak structurele maatregelen moeten genomen worden om de euro te redden is zeker. Zowel Duitsland als Frankrijk spelen hierin een belangrijke rol. Ooit lagen zij aan de basis voor het oprichten van de EU. Vandaag moeten zij hun verantwoordelijkheid nemen. In Marokko moet een nieuwe regering een nieuw politiek tijdperk inluiden. In Egypte is een ingewikkeld proces van parlementsverkiezingen begonnen. Begin januari moet dat leiden tot een nieuwe volksvertegenwoordiging, het eerste vrij verkozen parlement in meer dan 60 jaar. In Syrië blijven de machthebbers het protest bloedig onderdrukken. De Arabische Liga neemt economische sancties zolang het leger de protesten met geweld onderdrukt. In Congo werden presidentsverkiezingen gehouden, de 2de democratische verkiezingen uit de 51-jarige geschiedenis van Congo.Geweld en intimidatie werden niet geschuwd. Echt democratisch kan je dit niet noemen. Kabila blijft er president.

Het belooft een warme winter te worden… Dit heeft niet alleen te maken met de opwarming van de aarde. De klimaatconferentie in Durban (Zuid-Afrika) zal geen grote akkoorden opleveren. We moeten nog steeds verder met de afspraken van Kyoto. Een warme winter. Ik wens hem jullie toe. Een periode van gezelligheid in huis, bij de familie, rond de kerstboom. Een periode van kerstconcerten, kerstmarkten,  pakjes en feesten. Een warme winter met veel vrienden en geluk voor het nieuwe jaar.                                                Annemie Charlier