Welkom aan iedereen,

In het bijzonder aan minister van leefmilieu, natuur en cultuur Elke Schauvliege. Wij zijn bijzonder vereerd dat zij voor deze gelegenheid naar Belsele wilde komen. 

Wij verwelkomen ook Rik Van Daele, hoofdbibliothecaris van de stedelijke bibliotheek die uitleg zal geven bij de vernieuwde bibliotheekwerking. Wij verwelkomen de folkgroep Surpluz met Jeroen en Bart, Elke en Pieter-Jan. Zij speelden voor ons

Ik heb verontschuldigingen gekregen van gemeenteraadslid Jos De Meyer, …  Schepen Lieve Van Daele zal later komen, wegens een vergadering.

Maar eerst, zoals het in een nieuwjaarsbrief past, even terugblikken op een bijzonder gevuld cultureel jaar.  Alle verengingen hadden een goed gevulde agenda en kwamen  ook regelmatig naar buiten met activiteiten die openstaan voor niet-leden. Denken we maar aan de activiteiten in het kermisweekend van juni, de zonnemarkt tijdens de zomermaanden, de deelname aan het ambachtelijk weekend, het weekend van 11 november. De toneelverenigingen die elk jaar hun productie in De Klavers brengen. En ik vergeet er zeker wel, waarvoor mijn verontschuldigingen.  Belsele is een dorp dat leeft, waar elke week wel iets te doen valt.

Ook de DCR heeft zijn steentje bijgedragen. Wij hadden 4 bestuursvergaderingen, 2 algemene vergaderingen. Wij organiseerden de plaatselijke 11-juliviering met een Nederlandstalige openluchtfilm ’Aanrijding in Moskou’ en op 10 november hadden we voor de 5de keer een vertelling voor kinderen. Deze keer onder de boom, in ’t Ey.

Beste vrienden, dat onze verengingen tot hiertoe  een bloeiend bestaan blijven kennen is vooral te danken aan de vele vrijwilligers die zich inzetten voor hun vereniging. En laat nu net 2011 het jaar van de vrijwilligers zijn.  de vrijwilligers zijn de desem en gist voor een gezonde vereniging. Zij houden de boel draaiend.

Om al die vrijwilligers te eren, verkoos Knack Eva Hambach van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk tot Mens van het Jaar 2010.

Ik citeer ‘Duizenden vrijwilligers zorgen ervoor dat het sociale, culturele en sportieve leven in Vlaanderen gesmeerd loopt. Zeker nu de politieke overheid meer en meer verstek laat gaan. Ze werken meestal anoniem, en altijd gratis en voor niets. En dat in een tijd dat winst en bonussen ontzettend belangrijk zijn geworden. Ze bezoeken bejaarden in een rusthuis, scheppen soep op voor daklozen, staan achter de toog van de voetbalkantine of organiseren een kerstmarkt op school. Overal in Vlaanderen offeren mensen hun vaak schaarse vrije tijd op om zich onbezoldigd in te zetten voor de een of andere organisatie. Dankzij hen worden er diensten opgezet die anders amper zouden kunnen functioneren.

Beste vrienden, in de culturele verenigingen kunnen wij al helemaal niet zonder al deze vrijwilligers. Wij willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij onze werking. De culturele verenigingen willen zich openstellen voor een breed middenveld zonder hun eigenheid te verliezen. En laat cultuurparticipatie nu ook net dat zijn wat er in deze tijd van economische relevantie op achteruit gaat. De Vlaamse regering denkt eraan om naar analoge van topsportscholen ook topcultuurscholen op te richten. Misschien goed voor de sector. Maar in de eerste plaats willen wij vragen om alle kinderen kennis te laten maken met kunst en cultuur. Cultuur is geen hobby voor enkelen, maar een noodzaak voor iedereen. Sinds de invoering van de maximumfactuur, hebben vele scholen hun culturele projecten geschrapt, omdat ze de prijs niet meer mogen doorrekenen aan de ouders.

Misschien is het goed om ook daar aandacht aan te besteden. Vele kinderen komen nooit in contact met cultuur via hun ouders. Deze kinderen moeten hun cultuureducatie krijgen via de school. Opnieuw een opdracht voor het onderwijs. Gelukkig zijn er ook vandaag veel bevlogen leerkrachten die hun leerlingen de weg wijzen naar cultuur. De groep jonge mensen van Surpluz, die vanavond voor ons optreden, zijn daarvan een sprekend voorbeeld.

Cultuuropvoeding vandaag leidt tot cultuurminnende en deelnemende volwassenen morgen en daarvan kunnen de vele culturele verenigingen maar profiteren.

Beste vrienden, opnieuw zijn we te gast in de muziekclub ’t Ey, een muziekclub die zich inzet voor kwetsbare muziek, zoals de organisator en duvel-doet-al Dirk zo graag zegt. Maar dat hij  een stevige reputatie in binnen- en buitenland heeft opgebouwd, zal niemand verwonderen. En ook hij werkt met een vaste ploeg en een hele grote groep vrijwilligers, die hun vrije tijd spenderen aan deze fantastische club. Elk weekend en ook dikwijls in de week zijn hier fantastische concerten te beleven en muzikanten van over heel de wereld te beluisteren. 

Mevr. de minister, ik hoop dat in het jaar van de vrijwilliger, de vele culturele verenigingen blijvend op je aandacht en verdediging kunnen blijven rekenen en dat in tijden van bezuiniging, geen brokken gemaakt worden in de culturele sector. De verenigingen, de vele vrijwilligers rekenen op u.

Ik wil mijn nieuwjaarsbrief eindigen met een gedicht van Herwig Borghgraef, inwoner van Belsele.

Geboorte

De laatste bladeren geborgen
De wind van alle huilen moe
Geen dageraad in de morgen
Alle kreken toe
Over alle heuvels van bomen
Ligt de rust van poedersneeuw
Hoop is jubelend teruggekomen
In een eerste kinderschreeuw

Beste vrienden, Het allerbeste voor het nieuwe jaar, geluk in grote en in kleine dingen, maar bovenal: gelukkig met elkaar.