Beste N-VA-vrienden,

Welkom aan iedereen, in het bijzonder aan minister van begroting, ruimtelijke ordening, werk en sport, en begroting Philippe Muyters.

Vandaag klinken we met elkander.

We zuchten weer en denken,

Wat zal dit jaar ons schenken?

En laten we nog eens even,

Het oude jaar herleven.

Op nieuwjaarsreceptie van vorig jaar genoten we nog na van de verkiezingsuitslag van juni 2009. De verkiezingen voor het Vlaams Parlement waren een groot succes. De N-VA haalde 13% en met 15 parlementsleden, 2 ministers en de parlementsvoorzitter waren we uitgegroeid tot een middelgrote partij. We dachten een rustig politiek jaar te hebben, een jaar zonder verkiezingen, een jaar waarin we de N-VA konden uitbouwen.

Alexander De Croo trok de stekker uit de regering en op 13 juni waren er plots toch verkiezingen. We hoopten op een iets betere uitslag als in 2009. Maar kregen een tsunami-uitslag. We haalden 27,8 % voor de Kamer en 31,7 % voor de Senaat.

Het Waasland had ineens twee verkozenen. Lieven Dehandschutter zetelde sinds juni 2009 in het Vlaams Parlement en Ingeborg De Meulemeester veroverde een zitje in het federaal parlement.

Sinds 14 juni probeert men een regering samen te stellen. Men is nu 215 dagen aan het werk. En het einde is nog niet in zicht.  

Alle mogelijke pistes zijn al bewandeld. We kregen een informateur, een formateur, 2 bemiddelaars, een highlevelwerkgroep, een koninklijk  verduidelijker en een koninklijk bemiddelaar. Sinds enkele dagen probeert een triumviraat de weg naar een regering te effenen.

… en de staat is in alle staten. Vooral de Belgische staatsmannen worden zenuwachtig.  

Nieuwjaarsrecepties dienen ook om even vooruit  te kijken. Wat staat er in 2011 te gebeuren? In ieder geval beroert de regeringsvorming of de kalvarie daar naar toe, alle lagen van de bevolking. Op straat, op café, overal hoor je ‘het duurt nu wel lang. Wanneer komt er een nieuwe regering? Het is toch moeilijk…’ Maar meestal besluit men met ‘Zeg, Bart dat hij niet mag toegeven. Daarvoor hebben wij op hem gestemd.’

In de media gebruikt men alle middelen om ons te isoleren. Men laat geleerde professoren aan het woord, de vakbonden spreken fatwa’s uit en de beroepsverengingen krijgen de kans om de N-VA standpunten onderuit te halen.

Oude krokodillen worden van onder de modder gehaald om oude Belgische compromissen te verdedigen. Kunstenaars roepen op tot baardgroei (wat sommigen onder jullie voor een probleem stelt) en jonge mensen willen betogen voor een regering.

Dat willen wij ook, maar niet tot eender welke prijs. Wij hebben niet voor niets 30% gehaald met onze slogan ‘Nu durven veranderen’. De Vlaamse kiezer heeft voor die verandering gekozen. Voor een echte staatshervorming, waardoor de problemen van de mensen kunnen aangepakt worden: werkgelegenheid, pensioenen, sociale zekerheid. Maar telkens we een of andere piste naar voren schuiven, klinkt het ‘non’ van de overkant.

Gelukkig zijn er mensen als Vic Van Aelst en Jan Verheyen, die tegen de opiniemakers durven in roeien. Zij steken ons een riem onder het hart.

2011 wordt dus opnieuw een boeiend politiek jaar.  De N-VA moet haar steke staan en tegelijker tijd hebben wij de opdracht  om onze partij in de diepte uit te bouwen. Bij de  gemeenteraadsverkiezingen van 2012 willen wij de schitterende verkiezingsuitslag van 2010 verzilveren.

Wij gaan ervan uit dat in elke gemeente de N-VA op eigen kracht aan de verkiezingen deelneemt. Op het  AB van maandag 10 januari gaf bewegingsverantwoordelijke Sabine Vermeulen een (zij het bediscussieerbaar) resultaat voor de mogelijkheid alleen op te komen. De gemeente Sint-Gillis behaalt een score van 16/20 en zit dus gebeiteld. Sommige afdelingen moeten nog een tandje bij steken. Maar de verwachtingen zijn hoog gespannen. De wil om ook lokaal te scoren is bij alle bestuursleden aanwezig.

De eerste aanzet zijn de interne bestuursverkiezingen. In februari worden overal de afdelingsbesturen herkozen. Het moment om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Alle afdelingen zijn aangegroeid met nieuwe leden.  Daar zitten zeker mensen bij die hun schouders onder de werking van de afdelingen willen zetten.

Op maandag 14 maart volgt de verkiezing van een nieuw arrondissementeel bestuur. Ook daar verwachten we sterke en betrokken afgevaardigden, die de band tussen afdeling en partijraad  kunnen verstevigen. Daarna volgen nog de verkiezing van de voorzitter en het partijbestuur. Tegen half april zou heel de operatie moeten afgerond zijn en … dan rekenen we niet op eventuele federale verkiezingen.

Nieuwjaarswensen en nieuwjaarsbrieven zijn eigen aan deze periode van het jaar. Goede voornemens nemen ook al, hoewel die soms voor veel kopzorgen zorgen. We zullen er dus niet te veel maken.

Probeer om dit jaar niets voor te nemen

Want dat kan zorgen voor problemen

Geniet gewoon van elke dag

Die je tegemoet komen mag

De voorbije jaren kunnen we zien

als een basis voor een spetterende 2011

Vreugde, liefde en een goede gezondheid

Dat is een zekere wijsheid

Die ik iedereen wil toewensen.

 

Bloemen voor Maria Dhollander, rots in de branding in Kemzeke en Stekene, ik weet niet hoeveel jaren. Maar in ieder geval zolang ik mij kan herinneren. Zij nam dit jaar ontslag als schepen in Stekene en gaf de fakkel door aan een jongere.

Dankbetuigingen zijn er ook voor Gabriel Pauwels die jaren het aanspreekpunt van de N-VA (eerst voor de VU) was in Lokeren. Hij zorgde dat in Lokeren tegen de pletwals van de CVP en VLD het Vlaams-nationalisme een stem had. In moeilijke omstandigheden bleef hij rustig en verbeten voort doen. Omwille van zijn gezegende leeftijd laat hij het bestuur aan jongere mensen over.