Beste vrienden uit de culturele sector,

 

Welkom op onze vierde nieuwjaarsreceptie in Belsele,

Welkom aan de vertegenwoordigers en bestuursleden van de Belseelse verenigingen,

Welkom aan de schepen van cultuur Lieve van Daele en schepen van toerisme Lieven Dehandschutter, aan schepen Gaspard Van Peteghem, aan de leden van het bestuur van de Cultuurraad.  

Verontschuldigingen ontving ik van onze burgemeester, van Julien Ghesquière, van Raf Smet, van Walter Vermeulen, Roger De Roeck.

Een woordje van dank gaat naar het kunstencentrum ’t Ey en Dirk VDS., die zijn gezellige accommodatie voor de tweede keer ter beschikking stelt voor deze bijeenkomst.

 

Een nieuwjaarsreceptie biedt de gelegenheid om de werking van onze cultuurraad even te bekijken. Wat hebben we vorig jaar gedaan?  Wat biedt ons 2010 ? Wat zijn onze verwachtingen?

 

Het programma van 2009 was gevarieerd en voor al onze verenigingen goed gevuld. Als deelcultuurraad kwamen we 3 keer samen voor een algemene vergadering. Het bestuur vergaderde 6 keer en we organiseerden samen enkele activiteiten.

Op 14 juni werden de beelden in Belsele ingehuldigd. Aan ‘De Klavers’ staan de 'Olympische Ringen', aan de dorpspomp ‘De Wassende Vrouwen’ en aan de kerk ‘De Kloppenlapper’. Ik wil hier nog eens hulde brengen aan Arnold Vandermeulen, die eerste initiatiefnemer was samen met de KWB voor dit beeld, die model stond voor de klokkenlapper en spijtig genoeg in september overleed. Gelukkig heeft hij de inhuldiging nog kunnen meemaken. Ik wil ook alle verenigingen bedanken voor hun inzet bij deze feestelijkheden.

We organiseerden de 11-juliviering met 'Tricky Reinaert'  en een tentoonstelling rond Reinaert De Vos en keken samen naar de film ‘Vidange perdue’ als hommage aan Nand Baert, die ook in 2009 overleed.

In november hadden we onze 3de vertelavond ‘Onder eenen boom’ hier op de speelplaats van De Kouter, voor de kinderen van de lagere school.

De ene activiteit lokte al meer volk dan de andere, maar als DCR. organiseren we toch een en ander voor de Belseelse bevolking.

 Ik weet dat de agenda van de verenigingen ook vol staan. Van de toneelverenigingen krijgen we natuurlijk het resultaat gemakkelijk te zien. Hier in ’t Ey kunnen we elke week wel een concert meepikken. De BKV. hebben hun jaarlijkse tentoonstelling waarmee zij aan de Belselenaren laten zien wat leeft in hun vereniging.

Maar ook de andere verengingen plannen vele activiteiten voor hun leden. Zij zorgen voor de noodzakelijke zuurstof in de samenleving. Zij kunnen hun activiteiten, die openstaan voor niet leden, melden aan de cultuurdienst van de stad en deze worden in de vernieuwde uitkrant opgenomen.

 

In 2010 gaan we voort op de ingeslagen weg. We hebben onze jaarlijkse receptie waarmee we de inzet van de vele vrijwilligers bedanken.

We organiseren opnieuw onze 11 juli-viering en onze vertelavond. Hoe dit alles er moet uitzien, bespreken we op de eerstvolgende algemene vergadering van 19 mei.  

Er zullen ook een paar extra activiteiten zijn. Zo worden de Reinaertbeelden (uit de rozentuin van de familie Delforge) geplaatst in de Populierenwijk. Wanneer dat gebeurt, ligt nog niet vast. Aan de beelden was heel wat restauratie nodig. Maar het wordt opnieuw een samenwerking met de verschillende verenigingen van Belsele. Ook het wijkcomité van de Populierenwijk wordt in deze inhuldiging betrokken. Hopelijk kunnen we ‘rond eene tsinksendaghe, dat beede bosch ende haghe met groenen loveren waren bevaen’ ook de mensen van Belsele bijeenroepen om feest te vieren. We zullen zien.

 

De wandeling in ‘Den Bezekoek’ zal dit jaar ook verder uitgewerkt worden. Dit is een samenwerking tussen ‘De Raaklijn’ en DCR Belsele en de Amedee Verbruggenkring.  In het licht daarvan wil ik van de gelegenheid gebruik maken en een oproep doen naar het stadsbestuur om echt werk te maken van een wandelwegenkaart op het idee van de kaarten van het fietsroutenetwerk. Een mooi voorbeeld is de wandelwegenkaart van Temse, waarop alle wandelwegen aangegeven staan in verschillende kleuren, naargelang hun bewandelbaarheid.

 

Beste vrienden, het jaar is nog maar net begonnen en de verenigingen worden al opgeroepen om hun steentje bij te dragen voor de steun aan Haïti. Dat het land ginder in puin ligt, heeft iedereen gezien en gehoord. Dat in Vlaanderen grote solidariteit heerst met de getroffen mensen in wel bekend. Jeanine De Beleyr, geboren en getogen in Belsele, werkt al 40 jaar in Haïti. Zij vraagt onze steun voor haar mensen. Wij kunnen helpen door onze leden op te roepen deel te nemen aan de vele acties en zo het leed te helpen lenigen. Het cultuurcentrum heeft een mooi programma in elkaar gestoken voor zondag 24 januari om geld in te zamelen voor Haïti. Toon De Beleyr en het jeugdhuis ‘De Galjaar’ hebben hun schouders onder dit initiatief gezet. 

 

Beste vrienden,

ik wens jullie een gelukkig en gezond 2010. Ik wens je een actief 2010 en veel succes en plezier in jullie eigen vereniging, maar vooral in je gezin en familie.

Nu is het tijd om feest te vieren.

We hebben ook voor muzikale omlijsting gezorgd. We zoeken het ook altijd bij plaatselijk talent. Vorig jaar hadden we Katrijn Marin uitgenodigd. Dit jaar is het de beurt aan Pauwel De Meyer. Hij speelde al op verscheidene podia, in het voorprogramma van verschillende festivals en vanavond is hij onze gast. Geef hem een warm applaus.

 

Beste vrienden, onze nieuwjaarsreceptie staat in het teken van Toerisme en het Reinaertjaar. Sint-Niklaas is immers in 2010 de voorzitter van de Intercommunale Land van Reinaert. Onze gastspreker, Geert De Bock, diensthoofd van toerisme Sint-Niklaas, komt vandaag toelichten hoe de dienst toerisme werkt, wat er op stapel staat dit jaar rond de werking van Reinaert.