woordje van de voorzitter

 

Beste N-VA vrienden,

 

1 januari ligt alweer achter ons. De kerstlichtjes en kerstbomen zijn uit huis en straatbeeld zo goed als verdwenen. Het feestgedruis is verstild. De meesten van jullie zijn terug aan het werk en het leven is in zijn oude plooi gevallen.

 

En toch, bij gelegenheden als deze moeten we even achterom kijken. 2009 is in de geschiedenis van de N-VA een memorabel jaar.

Begin 2009 beseften we pas goed dat het kartel aan diggelen lag, dat we er politiek alleen voor stonden en dat de anderen het ons niet gemakkelijk zouden maken. Maar we waren vol goede moed. Hadden wij niet de slimste politicus in onze rangen? Waren wij niet de partij die zich realistisch maar geloofwaardig en vastberaden had opgesteld? Onze parlementsleden kregen het beste rapport in kranten en media.

 

Wij werden op 7 juni beloond voor onze houding, voor onze inzet en voor onze ideeën. En laat onze tegenstanders dan maar verkondigen dat de verkiezingen niet communautair geïnspireerd waren, wij weten wel beter. Bij de verkiezingen haalden we meer dan 14%, en dus meer dan het nationaal gemiddelde. Lieven Dehandschutter werd met 6830 stemmen naar het Vlaams parlement gestuurd. Hij is de Vlaams nationale stem van het Waasland.

 

We haalden niet alleen een prachtige verkiezingsuitslag.  Ons ledenaantal groeide ook aan. We strandden op 485 leden, waarvoor dank aan de vele straatlopers. In 2010 meldden zich al 18 nieuwe leden en de ledencampagne is maar pas begonnen.

We maakten een document over een van de meest prangende problemen van vandaag: het Waasland en het havenbeleid. Het werd een evenwichtig document waarin iedereen zich kan vinden.

We hebben, uniek in de N-VA in elke  gemeente een werkende afdeling. En elke afdeling heeft wel een activiteit op het getouw gezet, waarmee ze soms ook persbelangstelling kreeg. Ik denk aan de avond over ‘grensoverschrijdende gezondheidszorg’ in Stekene en de actie voor een beter beleid voor de binnenstad in Lokeren. Andere activiteiten waren dan meer voor de eigen leden.

 

Wat brengt 2010 ons?

Waarschijnlijk geen verkiezingen. En dus tijd voor een interne verdieping en uitbreiding.

Onze afdelingen, ons arrondissement moet zich blijven op de kaart zetten en moet gesprekspartners worden en blijven met de Antwerpse haven. Deze haven zorgt immers voor werkgelegenheid maar is tevens een gevaar voor het groene Waasland, het polderlandschap en de leefbaarheid van de dorpen in het Waasland. Deze beide standpunten verzoenen is een opdracht voor onze vertegenwoordigers.

 

In Knack van 6 januari verscheen een samenvatting van de TNS-Dimarso-studie over het resultaat van de verkiezingen.

Besluit van deze studie is dat de N-VA nog een groot potentieel aan kiezers heeft. Wij kunnen 31 % van de kiezers aanspreken. 31 % van de kiezers heeft immers gedacht voor de N-VA te stemmen. We behaalden uiteindelijk 13,1%. Dat slechts 12% een aversie heeft tegen de N-VA, dat ons resultaat niet alleen te maken heeft met onze voorzitter. Vergeet de Slimste mens. Het resultaat is niet alleen te danken aan deelname van onze voorzitter aan ‘de slimste mens’. Ons programma, onze geloofwaardigheid, onze standvastigheid werd door de kiezers beloond. Pijnpunt in deze studie is dat de N-VA weinig vrouwen aanspreekt.

 

Beste vrienden, wij hebben dus werk dit jaar. Wij moeten de uitslag vasthouden, de straat op gaan en op zoek gaan naar die andere kiezers. We moeten ook vrouwen aanspreken en hen uitnodigen om aan de toekomst van Vlaanderen te werken via de N-VA.

 

Beste vrienden, van de andere Vlaamse partijen moeten we voor Vlaanderen geen heil verwachten. Yves Leterme heeft met evenveel woorden de broodnodige staatshervorming in de diepvriezer gestoken. Er komt geen grote staatshervorming, zelfs geen borrelnootjes. Integendeel, enkel wat de PS wil wordt uitgevoerd. De enige minister die effectief wilde besparen, Pieter De Crem, moet alweer op zijn stappen terugkeren en toegeven aan de eisen van de Franstaligen. Er komt wel ‘het samenwerkingsfederalisme’.

Ondertussen berichten de kranten over het grote banenverlies in Vlaanderen, over de torenhoge staatsschuld, over het spook van de vergrijzing en de federale regering  heeft als antwoord ‘geen probleem, wij zijn goed bezig’.

Onze Vlaamse minister Muyters houdt de knip op de portemonnee. De Vlaamse regering investeert waar kan en moet, en streeft naar een begroting in evenwicht tegen 2011.

 

Beste vrienden, de houdbaarheidsdatum van de N-VA is onbeperkt. Vorig jaar hadden wij niet kunnen dromen dat wij een middelgrote partij zouden zijn in Vlaanderen. Vandaag kijken wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

2010 brengt de interne bestuursverkiezingen in het najaar en een inhoudelijk ledencongres. De bestuursverkiezingen moeten jullie aangrijpen om jullie besturen uit te breiden en te versterken. Het congres herdenkt onze ideeën en hertaalt ze naar de noden van de 21ste eeuw. Beide zijn nodig om een goedwerkende partij uit te bouwen. Ze zijn de opstap naar de volgende verkiezingsoverwinning in 2011.

Het jaar 2010 kon dus voor ons niet beter beginnen.

 

Een nieuwjaarsboodschap zonder goede voornemens is maar half.

Ik beloof mij 100% procent in te zetten voor onze partij, voor de afdelingen, voor de leden.   

Ik wens je als voorzitter een goed en gezond jaar, veel plezier in al wat je onderneemt. Geluk en vreugde in je prive-leven.

 

Ik wens je een actief N-VA-jaar.

Jullie voorzitter,

Annemie 14 januari 2010