Nieuwjaarsbrief  7 januari 2010

 

Lieve Marnixvrienden,


Als het nieuwe jaar begint,
toont ieder deugdzaam kind

Hoezeer 't zijn vrienden mint!

Daarom wens ik U op heden, 
Veel heil en zaligheden!

 

Voor de derde keer op rij sta ik met mijn nieuwjaarsbrief klaar.

2009 was een jaar vol gebeurtenissen, prettige dagen maar soms ook met hindernissen. Het liefst herinneren we ons de mooie dagen en vergeten zo snel mogelijk de minder aangename.

We hadden onze gewone maandelijkse vergaderingen, met goede, betere en allerbeste sprekers.

In januari mochten we de nieuwjaarsreceptie voor de regio-noord organiseren en ontvingen onze MR- vrienden in muziekclub ’t Ey.

We gingen op stap in Mechelen en sloten vriendschap met onze vrienden van MR. Gaston Feremans. We ontdekten daar zelfs een dubbelganger van onze protocolmeester.

We fietsten vanuit Belsele langs Durme- en Scheldedijken. Het geld dat we hiermee verdienden werd gebruikt voor het project ‘De Trommelfluit’ van ’t Ey.

In ’t najaar trokken we naar Oostende en Raversijde op weekend.

 

Kers op de taart was natuurlijk onze lustrumviering. Tien jaar MR. Anton van Wilderode moest met de nodige luister gevierd worden. We begonnen op de vergaderingen met een optreden van Lieven Debrauwer en eindigden met een vol namiddagprogramma, van academische zitting met een lezing over ‘Reizen met Anton van Wilderode’ naar het optreden van Lieven Debrauwer en een wandelbuffet om de dag af te sluiten.

 

Een week later stonden we verkleumd op de kerstmarkt van Belsele onze peperkoeken, kruidenjenever en advocaat aan de man of vrouw te brengen.

 

Met onze Marnixvrienden van andere ringen deelden we de erepenning aan Remi Vermeiren, waren we op de deeldag in Gent en op verschillende lustrumvieringen.

Ook voor jullie persoonlijk bracht 2009 vreugde en misschien verdriet.

 

Maar vandaag wil ik mijn beste wensen voor het nieuwe jaar schenken.

Een goede gezondheid is onontbeerlijk. Met wat vreugde en vriendschap is 't heerlijk. Een beetje welvaart mag erbij, een tikkeltje geluk maakt ons al blij. Alle dagen een opgewekt humeur, en verder geen gezaag en geen gezeur.

2010 moet voor onze ring wat rustiger worden. maar gisteren viel de agenda met beschermde data voor 2010 in mijn elektronische brievenbus.

Van rust zal weinig sprake zijn, als ik op al die activiteiten aanwezig wil zijn.

Er is het symposium "Beter Engels of beter Nederlands? - Taal in het hoger onderwijs"op 13 maart.

Sinds de internationalisering van het onderwijs, staat onze taal onder druk. Bedrijven vragen geschoold personeel, liefst met kennis van het Frans en Engels. Maar ook bij jonge mensen klinkt de vraag naar meertalig onderwijs luid. Het wordt de uitdaging voor de volgende generaties om het studeren in de eigen moedertaal te combineren met de studie van andere talen. Mogen we de verworvenheden van vorige generaties zo maar weg gooien om toe te geven aan de vraag van bedrijven naar meertalige werknemers? Hoe de twee verzoenen? Het is goed dat de Marnixring mee het debat aangaat en deze discussie niet overlaat aan politici en bedrijfsleiders.   

 

Daarnaast heeft op 17 oktober 2010 de slotmanifestatie van de humanitaire Olympiade plaats thema dit jaar is ‘kansarme kinderen door taal meer kansen geven’. De Olympiade start op de Nekka-nacht van 24 april. MRIS geeft 1000 kansarme jongeren de kans om mee te genieten van de grootste Nederlandstalige artiesten op één podium. Ook van onze ring zal een inspanning gevraagd worden.  Eigenlijk is het wraakroepend dat in het rijke Vlaanderen, in onze welvaartstaat nog steeds kinderen en gezinnen uit de boot vallen. Eind december, als wij op de kerstmarkt in de bijtende kou stonden, werden de vele binnenlandse daklozen ontdekt en werd aan de alarmbel getrokken. Armoede kan tot op de dag van vandaag nog steeds niet voorkomen worden. Vandaar dat er nog steeds beroep gedaan wordt op serviceclubs als onze Marnixring om de nood te helpen lenigen.

En dan is er nog op 2 oktober de uitreiking van de erepenning aan ‘Stichting taalverdediging’, de deeldag samen met MR Antwerpen Hanze en Antwerpen Centrum en Gent FR. Snellaert.

 

 

Beste Marnixvrienden,

Bij een nieuwjaarsbrief horen ook vele goede voornemens. Voor de ene betekent dit een poging om meer te sporten, voor de andere een zoveelste poging om te stoppen met roken of om een paar van de overtollige kilo’s kwijt te raken. Ik wens jullie een jaar waarin je niet te veel goede voornemens maakt. Dat maakt je maar teleurgesteld of depressief.

 

Ik wens jullie een deugddoend, gezond en actief 2010, een jaar waarin we als Marnixring genieten van elkaar en van de vriendschap. Ik beloof mijn best te doen om het voor jullie een aangenaam jaar te maken.

 

en eindig met een vers van Guido Gezelle

 

Koude dagen vol warme woorden.
Als koude takken de wereld voeden.
En lange nachten de dag behoeden
Voor zeven zeeën vergaan in kristal.
En witte winterfeeën stil zingen over de stal.
Daar waar het einde het begin ontmoeten zal.

Als warme vuren ontvlammen in koude uren.
En tedere seconde eeuwig blijven duren.
Voor jong groen de aarde kleurt.
En bevroren harten ontdooien op hun beurt.
Daar waar het leven de dood betreurt.

Daar en dan vandaag en hier zeg ik je,....
In lange nachten tijdens koude uren.
Wanneer het duister en de stilte eindeloos blijven duren.
Luister dan naar de winterfeeën.
Die zingen met mijn stem en zeggen liefste ....
ik ben blij dat ik je ken !