01/09/09

Vandaag loopt het woonrecht in Doel definitief af. De huurders / bewoners die er nog wonen zijn nu de facto krakers. De Vlaamse regering heeft beslist om het woonrecht niet te verlengen. Nochtans zijn er geen definitieve plannen met heel het gebied. De aanleg van een nieuw containerdok is door de economische crisis op de helling gezet. Vanuit economische hoek, maar ook vanuit de haven zet men grote vraagtekens bij deze wilde plannen. Maar 'men' volhardt in de boosheid. Beslist is beslist. Het doet mij wat denken aan 'befehl ist befehl' en daar hebben wij ons toch altijd tegen verzet? Nadenken mag en bijsturen moet, ook voor een regering en voor politici. Fouten erkennnen en proberen rechtzetten getuigt van moed en gezond verstand. Sommige politici hebben dat nog steeds niet door.

Zondag was ik op de actiedag van Kunstdoel in Doel en nam het woord als N-VA voorzitter Waasland.

Actiedag Doel 30 augustus 2009 Ik spreek hier als arrondissementeel voorzitter van N-VA-Waasland en vertolk het standpunt dat het arrondissementeel bestuur vorig jaar formuleerde in een visie over het Waasland en de Antwerpse haven. ‘Land in een gordel van stromen geprangd.Vlakten der zee waarin polders zich spreiden. Duizend jaar strijd tegen het water heeft dit uniek polderlandschap opgeleverd.Nu wordt ook meer dan 320 jaar strijd geleverd tegen de haven. Steeds dichter kwam de haven oprukken in het weidse poldergebied. De haven die voor het Waasland tegelijk zegen en vloek is. zegen omdat ze werk levert aan 100den gezinnen. Vloek omdat ze een bedreiging vormt voor dit unieke polderlandschap, voor het leefmilieu. Eerst de VU en later ook de N-VA heeft steeds de verdediging van Doel op zich genomen, tegen de overeenkomst van de toenmalige CD&V met Miet Smet en de SO met Freddy Willockx.Sinds 199 is deze strijd er een van David tegen Goliath. Of David deze strijd wint, is maar de vraag.Iedereen hier kent de geschiedenis ondertussen van verkoop onder druk. Alle middelen waren goed om mensen hun huis te laten verkopen en te doen verhuizen. Steeds groter werd de leegstand. Het huisvestingsmaatschappij maakte weinig of geen gebruik van de mogelijkheid om de huizen te verhuren en zo van de verkrotting te redden. Huizen werden afgebroken, maar de opdrachtgevers werden door het gerecht in Dendermonde en Gent in het ongelijk gesteld. De afbraak en het slopen van woningen in een woongebied is onwettig. Wat nu?Worden vanaf morgen 1 september de bewoners/ huurders manu militari uit hun huizen gezet? Moeten de laatste 13 gezinnen alleen in dit door de regering verlaten dorp achterblijven?Kan het dat mensen uit hun huizen worden gezet maar ‘de molen’, en de enkele cafés mogen blijven tappen voor toeristen en dagjesmensen? Wat wil men met dit stukje polder?  Er zijn geen plannen. Er is geen doel voor Doel. Vandaag werd in de eucharistieviering in Diksmuide op de IJzerbedevaart waar ik deze morgen was, gebeden ‘dat er op dit ogenblik misschien ergens ter wereld een huis minder wordt verwoest.’ Vandaag en morgen worden hier in ons eigen Vlaanderen huizen verwoest, zonder reden, zinloos…. Ik richt een ultieme oproep tot de Vlaamse regering en tot de minister-president in het bijzonder.Toon uw hart voor Vlaanderen.Toon uw hart voor Doel en verleng het woonrecht in Doel, zolang er geen doel is voor Doel. Ga met alle betrokkenen rond de tafel zitten om een toekomst voor dit dorp uit te tekenen.