09/08/09

De zomer is over half weg. Sinds mijn laatste aanwezigheid op mijn blog is er natuurlijk heel wat gebeurd. De geslaagde 11julivieringen in Sint-Niklaas, de vorming van een nieuwe Vlaamse regering met CD&V, N-VA en SPa, een mooie vakantie in de vroegere DDR, gewone warmezomerdagen thuis, ...

Vorig weekend hadden in Doel de 35ste Scheldewijdingsfeesten plaats. De nietsonziende vernielzucht van huizen en het dorp grijpt werkelijk naar de keel. Niemand die er rondliep, begrijpt waarom dit eens zo mooie polderdorp moet verdwijnen. Zeker niet nu, met de econoimische crisis de vraag naar meer containeraanlegplaatsen helemaal verdwenen is. De haven draait op minder dan de helft van zijn capaciteit en het zal jaren duren eer het niveau van vorig jaar opnieuw gehaald wordt. De concurrentie met de andere havens is ook groot en de bouw van een nieuw dok is niet aan de orde. Waarom wil de Vlaamse regering geen stap terugdoen en Doel laten bestaan?  Ook in mijn partij zijn daarover de meningen verdeeld. Voor de meeste is het te vergegaan en kan de klok niet teruggedraaid worden. Ik vind dat men op zijn beslissing moet terugkomen, de mensen die in Doel wonen moet laten blijven en de huizen die er nog zijn moet verhuren via een sociaal kantoor. In Frankrijk zijn er ook dorpen waar geen bakker, slager of winkel meer is. Men breekt die niet af. Doel kan een rol spelen in de zachte sector, in het toerisme en als kunstenaarsdorp voor de vele dagjesmensen die in het weekend langs de Schelde komen wandelen en fietsen.

Vandaag vierde volksdansgroep Boerke Naas zijn oogsfeest. Er waren 120 mensen aanwezig. Een volksdansgroep uit Engeland zette zijn beste beentje voor onder een stralende hemel. Eigenlijk wel vreemd dat folklore bij ons in Vlaanderen het moeilijk heeft om te blijven bestaan en mensen aan te spreken. Vlamingen staan in bewondering voor de tradities en folklore van andere landen, genieten van Salsa en Flamenco, gaan naar optredens van Hongaarse en Poolse dansers en vinden dat prachtig. Folklore uit eigen land ervaren ze als oubollig en ouderwets. Ik heb in ieder geval genoten en met mij alle aanwezigen.