25/05/09

Deze morgen ben ik naar het partijbestuur in Brussel gespoord. De aanwezigheid was bedroevend laag, maar dat heeft dus alles te maken met het intens campagnevoeren van alle N-VA-kaderleden en mandatarissen. Op de agenda stond ook niet veel speciaals. Enkel de bespreking van de politieke actua. Daarover is wel elke week een en ander te melden. Nu ging het over de uitspraak van Karel De Gucht dat 'hij liever met de N-VA een regering vormt dan met de SPa.' Enkele maanden geleden noemde hij diezelfde N-VA nog 'caractériels' met wie geen onderhandelingen te voeren waren. 't Kan verkeren, zei Bredero ook al. Maar gezien in het licht van de stijgende verkiezingskoorts, de laatste rechte lijn is nu wel echt ingezet,  valt dat allemaal te verklaren.

Daarna volgde een bespreking over de verbreding van het schipdonkkanaal'. Ook al op de politieke agenda gezet door Open VLD. Zij hebben de laatste week een bocht genomen van 180°. Tot 14 dagen geleden waren zij hevige voorstanders van de verbreding van het Schipdonkkanaal. Nu vinden zij dat 'er geen maatschappelijk draagvlak' is en dat deze plannen niet moeten uitgevoerd worden. 't Zijn verkiezingen, nietwaar. Onze N-VA'ers in Brugge zijn hevige pleitbezorgers voor de verbreding. Geert verdedigde een afwachtende houding, tot alle studies afgewerkt zijn en dan een verstandig standpunt innemen. Ik kan daar achter staan. Alles moet in rekening gebrecht worden, economie en milieu. Ook in dit dossier zal altijd één groep de 'verliezer' zijn. Spijtig dat dikwijls op voorhand standpunten worden ingenomen, dat mensen zich in loopgraven ingraven en niet meer willen luisteren naar de argumenten van de tegenpartij.

Deze namiddag zat ik door mijn energie. Ik had echt nood aan verse zuurstof. Kwam het door de eerste echte zomerwarmte of vreet de campagne aan mijn energievoorziening? Ik weet het niet, maar de batterijen waren echt wel op.

Vanavond moest ik naar de afdelingsbestuursvergadering van N-VA Sint-Niklaas. Vergaderen met vrienden om de laatste afspraken te maken voor de campagne. Het deed deugd om met makkers in de strijd te plannen en te overleggen. Ik ben naar huis gegaan met voldoende zuurstof om door te gaan. Nog twee weken hard werken en dan kunnen we een feestje bouwen op de overwinning. Ik hoop het.