20/05/09

Deze morgen ben ik naar Aalst gereden voor een debat in het Sint-Maartencollege. Monique Offermans verdedigde onze kleuren in het ASO, terwijl ik de N-VA vertegenwoordigde in het TSO.

Eigenlijk best leuk in een school een debat voeren over onze ideeën. Ik werd 'gekoppeld' aan de SPa en Groen!, wat soms vuurwerk betekende. Onze ideeën over hoe Vlaanderen er moet uitzien zijn nu eenmaal niet dezelfde. Dat leverde wel eens pittige discussies op, ondermeer over de uitstap uit kernenergie, waarbij ons standpunt veel meer draagvlak heeft, ook bij jonge mensen. Maar ons communautair standpunt kreeg ook bijval. Vooral wanneer SPa en Groen! hameren op overleg en onderhandelen. Ik stelde daartegenover dat de N-VA twee jaar lang onderhandeld heeft over redelijke voorstellen, gedragen door alle partijen en conform het Vlaams regeerakkoord en dat dit geen resultaat opgeleverd heeft. Erger nog, waar de N-VA als de schuldige met de vinger gewezen werden, niet tot compromissen bereid, onredelijke vragen, kwam men ook in de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, zonder N-VA, niet tot een akkoord. Aan wie lag dat dan? Aan de Vlamingen of aan de anderen? De vertegenwoordigers van Groen! en SPa konden daar niets tegen inbrengen. Het resultaat mag er zijn. N-VAscore 11,5 % voor het Vlaams parlement en 11,1 voor Europa. Ik teken onmiddellijk voor dit resultaat.  SPA kreeg respectievelijk 7,1 en 5,4 en Groen gehaalde 7,5 en 6,7.

In de nabespreking en bij het wachten op de resultaten ontspon zich een geanimeerde discussie tussen de vertegenwoordigers van de verschillende partijen. Vooral Open-VLD en LDD kunnen mekaars bloed drinken. Alleen LDD is zegezeker en haalde een monsterscore van 18,4 en 16,7.

En nu terug aan het werk: campagne voeren, nog wat brieven schrijven en vanaf morgen markten bezoeken en straten lopen.

Maar eerst de verjaardag van Sander vieren. Onze oudste kleinzoon wordt vandaag zes jaar!