28/04/09

Beste vrienden, beste N-VA-ers,

Welkom op onze arrondissementele verkiezingsmeeting.

Op 7 juni gaan we weer met zijn allen naar de stembus en voor de N-VA zijn ook deze verkiezingen van levensbelang. Zijn er trouwens ooit al andere verkiezingen geweest?

In 2003 stelden we ons voor de eerste keer als N-VA aan de kiezer voor. De paars-groene regering had toen de kiesdrempel ingevoerd. Voor een jonge partij als de N-VA, in de nasleep van de splitsing van de VU, was dit geen sinecure. We behaalden toen net geen 5% en onze voorzitter Geert Bourgeois belandde als enige verkozene in het federaal parlement.

In 2004 werd het kartel met CD&V gesloten. Het bleek een succesformule en we behaalden een verkiezingsoverwinning. Hoewel kwatongen beweerden dat we de kruiwagen van de CD&V nodig hadden, weten wij dat wij die stemmen echt wel verdienden. 5 Vlaamse parlementsleden mochten de eed afleggen en Geert Bourgeois werd minister. Bart De Wever onze nieuwe voorzitter.

Dit succes werd herhaald in 2007. Onze kamerfractie bestaat uit 6 verkozenen. Er volgden moeilijke regeringsonderhandelingen. Het kartel werd verbroken omdat onze kartelpartner zich liever aan de vleespotten van de macht vastklampte dan 'woord te houden'. Alle verkiezingsbeloften werden verbroken. Er kwam geen staatshervorming, geen splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Er kwam wel een regering Leterme I en Van Rompuy I zonder Vlaamse meerderheid. Dankzij de economische crisis kan deze regering in het zadel blijven. 'Het land moet toch bestuurd worden.' Regeren en beslissingen nemen doet ze echter niet. Maar de schijn wordt hoog gehouden. Voor de N-VA waren gedane beloften 'heilig' en we stapten niet in de federale regering. En Geert Bourgeois werd uit de Vlaamse regering gezet.

Dankzij onze vastberadenheid en geloofwaardigheid staan onze kansen er vandaag goed voor. In peilingen halen we minstens 6,5%. Soms stijgen we zelfs tot 10%. Op straat hoor je dan wel eens dat dit vooral te danken is aan onze voorzitter, de bijna slimste mens. En ja, we moeten er geen doekjes omwinden, onze voorzitter is de beste 'debater' van dit moment. Hij verrast vriend en vijand met zijn parate kennis en spitsvondige antwoorden. In debatten geeft hij blijk van een grote dossierkennis en een radde tong.

Maar, achter deze voorzitter staan degelijke parlementariërs. En dit is niet mijn oordeel, maar het oordeel van de kwaliteitskrant 'De Standaard'. In haar rapport van het Vlaams Parlement, dat dit weekend verscheen, staan twee N-A'ers in de top vijf. Jan Peumans is zelf de absolute numero uno. Kris Van Dijck staat op de vijfde plaats. Geen enkele partij doet het ons na. Alle N-VA-parlementsleden gaan naar huis met een goed rapport en de fractie scoort ook als de beste.

En achter deze parlementsleden schuilen heel wat medewerkers, zoals Peter Buysrogge, de fractiesecretaris en Lieven Dehandschutter, medewerker op 'De Barricaden'. Onze parlementsleden staan klaar om zichzelf op te volgen, samen met een trits nieuwe kandidaten. wij stellen de Wase kandidaten straks aan jullie voor.

Maar zonder de gewone militianten kan deze partij haar werk niet doen. Op jullie wordt de volgende weken een beroep gedaan om affiches te verspreiden en te plakken, folders uit te delen, brieven te schrijven. En dan zijn er nog de markt- en huisbezoeken. Het thuisfront zal wel eens zuchten en klagen, maar vergeet het niet. Het is voor de goede zaak.

Vandaag en morgen moeten wij tonen dat de N-VA een volwassen partij is, die haar mannetje kan staan. Wij moeten het Vlaams-Nationalisme van de 21ste eeuw een stem geven. Niet het staatsnationalisme, maar het warme inclusieve nationalisme waarbij het gaat over het werk, de welvaart en het welzijn van 6 miljoen Vlamingen. Samen geven wij een stem aan Vlaanderen, deelstaat in Europa.