13-04-2009

Milieuvereniging De Raaklijn dient samen met de Bond Beter Leefmilieu een klacht in tegen de heraanleg van enkele wandelwegen in Belsele bij Sint-Niklaas. Het stadsbestuur heeft anderhalve kilometer voetwegen tussen de Kouterstraat en de Burmstraat verhard. En dat komt de groene omgeving niet ten goede, aldus de Raaklijn.

Bron: archief TV-Oost