30/08/2006

In de loop van de voorbije week bereikten ons alarmerende berichten over de huisvesting van het jeugdhuis ‘t Pleksken’ in Belsele. De eigenaars willen het pand, waar het jeugdhuis gevestigd is, verkopen. Dit betekent dat het jeugdhuis begin zomer 2007 op straat staat.

Annemie Charlier, gemeenteraadslid N-VA in Belsele, draagt het jeugdhuis een warm hart toe. Zij is overtuigd van de noodzaak van een degelijke uitbouw van een jeugdclub in de deelgemeente Belsele. Naast de traditionele jeugdbewegingen zoals Chiro, KLJ en scouts, moeten niet-georganiseerde jongeren ook een plek krijgen om samen te komen en aan allerlei activiteiten deel te nemen. Het jeugdhuis heeft immers in zijn korte bestaan bewezen dat het in staat is een degelijke werking uit te bouwen. Mits de nodige ondersteuning zit er trouwens nog groeipotentieel in de activiteiten.


Ook Lieven Dehandschutter N-VA, heeft als schepen van jeugd (1994-2000), steeds de initiatieven van jeugdbewegingen en jeugdclubs aangemoedigd en ondersteund.

In het programma van N-VA voor de komende bestuursperiode ( 2006 – 2012) staat te lezen ‘ Uit respect voor de jeugd wil CD&V / N-VA de jeugdorganisaties in alle deelgemeenten blijven ondersteunen, want jongeren moeten alle kansen krijgen. Elke deelgemeente moet uitgerust zijn met een aangepaste jeugdinfrastructuur’.

De N-VA zal dus actief deelnemen aan de zoektocht om een alternatief op korte termijn te vinden. Op lange termijn moet zeker een gesprek op gang komen over een volwaardige jeugdsite in Belsele, waar alle jeugdverenigingen een onderkomen vinden.

Annemie Charlier
Gemeenteraadslid N-VA Belsele

Lieven Dehandschutter
Gemeenteraadslid N-VA Sint-Niklaas

Peter Buysrogge
Voorzitter N-VA Sint-Niklaas

Arnold Franck
Secretaris N-VA Sint-Niklaas