01/03/2004

Het is opvallend hoe de tandem Stevaert-Dewael met de hulp van de media het etiket 'conservatief', en dan nog met een walgelijke bijsmaak, kon plakken op het nieuwe Vlaamse Kartel. Het ACW moet zich over N-VA geen zorgen maken, stelt LOUIS IDE.

N-VA is links én rechts. Soms is N-VA averechts, maar N-VA is vooral rechtvaardig. Haar zin voor gezonde solidariteit bewijst ze precies met haar opstelling in het dossier van de gezondheidszorg.

Steve Stevaert voelt de twijfel toeslaan in ACW-rangen. Hij wil niet liever dan de brave christen-democraten bekeren tot het socialistische gedachtengoed. Daar zijn blijkbaar alle middelen goed voor het bestrijden van de uitbouw van het Vlaamse kartel.

Wat is er bijvoorbeeld mis met een behoudsgezindheid als het over 'het goede behouden' gaat? Dat heeft N-VA al lang begrepen. N-VA is noch links, noch rechts. N-VA is links én rechts. Soms is N-VA averechts, maar vooral: N-VA is rechtvaardig. Dossier per dossier kiest de partij stelling.

Solidariteit
Neem nu de gezondheidszorg, de pijler van onze maatschappij en een voorbeeld voor Europa én de wereld. Jan Renders, de topman van het ACW, stelt het duidelijk: 'onze solidariteit stopt niet aan de taalgrens', een citaat dat hij ongetwijfeld pikte uit het N-VA programma.

De N-VA wenst een dringende hervorming van de gezondheidszorg. Zij vraagt onder andere het responsabiliseren van artsen, paramedici én patiënten, met één doel: de huidige solidaire gezondheidszorg voor zoveel mogelijk mensen vrijwaren. Alsof dát niet solidair is.

CD&V promoot de aanpassingen in het huis van 55-plussers zodat ze in de toekomst op hun oude dag in hun huis kunnen verblijven. N-VA bepleit een goed gecoördineerde thuiszorg: thuisverplegers, psychiatrisch thuisverplegers, zorgkundigen, kinesisten en logopedisten omringen de bejaarde onder leiding van de huisarts met de nodige zorgen. Deze kruisbestuiving kan leiden tot een complementariteit die garant staat voor de (sociale) toekomst van alle Vlamingen. De PS ziet dat anders: meer (bejaarden)-instellingen en de huisarts onthoofden als coördinator van de resterende thuiszorg: de ziekenhuisarts kan dat veel beter.

Responsabiliseren of verantwoordelijkheidszin is blijkbaar een woord waar een taboe op rust. Is het 'conservatief'? Is het 'rechts'? De vraag naar meer verantwoordelijkheidszin in de gezondheidszorg opent de vraag naar een fundamenteel debat over de gezondheidszorg. Vreemd genoeg kostte het de
vorige minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, zijn kop toen hij het woord responsabiliseren, in aanloop naar de verkiezingen van 18 mei, in de mond nam.

PS. Wat in Vlaanderen gemeengoed is, stuit op een halsstarrig njet van de PS. Een complete herwaardering van die zoveel besproken 'witte sector' zit er bijgevolg niet in. Tenzij het Vlaamse kartel de kans krijgt de gekende Vlaamse geactualiseerde resoluties te verwezenlijken. Koken kost geld én daarom vraagt de N-VA een open en eerlijke boekhouding. Solidariteit kan voor N-VA, solidariteit moet voor N-VA. Maar N-VA tolereert niet dat een sluimerend profitariaat leidt tot het failliet van de gezondheidszorg.

Auteur: Louis Ide, partijraadslid van de N-VA