Beste vrienden,

De provincieraadsverkiezingen zijn de verkiezingen die zowat tussen hamer en aambeeld vallen. De meeste mensen zijn niet erg geïnteresseerd in wat de provincies doen. Ook de N-VA is maar een koele minnaar van de provincies. De provincies zijn immers vandaag nog met veel te veel bezig. Op initiatief van minister Geert Bourgeois werden de taken van de provincies echter hertekend en strikt afgebakend.

Drie beleidsdomeinen blijven over, terreinen die vaak de gemeentegrenzen overschrijden: economie, ruimtelijke ordening en toerisme. Met het arrondissementeel bestuur werd een sterk programma rond 5 speerpunten uitgeschreven.

  1. De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken, met besparing van een pak kosten en als het enigszins kan verlaging van de provinciebelastingen.
  2. Het provinciebestuur moet zijn rol spelen in het stimuleren van de economische streekontwikkeling.  Bedrijven moeten een duurzaam parkbeheer en groenstructuur krijgen. Denk aan de gronden van ‘De Westakkers’. Breed overleg met Interwaas is noodzakelijk.
  3. Het provinciebestuur moet blijven investeren in onze toeristische en recreatieve troeven en het Waasland promoten op de binnenlandse toeristische markt. Wij willen dat er geïnvesteerd wordt de uitbouw van een tragewegennetwerk, zoals in de fietsroutes.
  4. Op vlak van ruimtelijke ordening moet het provinciebestuur zijn regierol opnemen. Kleinere gemeenten moeten ondersteuning krijgen voor het plaatsen van windmolens, het vrijwaren van groene ruimte en het beheer van waterlopen.
  5. De provincies moeten ook de kleinere gemeenten ondersteunen via opleidingen op vlak van bibliotheekwerking, informatisering,  bovenlokale sportinfrastructuur, ondersteuning van GAS-ambtenaren. 

Voor het Waasland hebben wij geopteerd voor sterke namen op onze lijst. Uit elke gemeente van het Waasland hebben wij een of meer kandidaten. Voor Sint-Niklaas zijn dat Joris De Maere op de 8steplaats en ikzelf als lijsttrekker.

Beste vrienden, op 14 oktober staat voor de N-VA heel wat op het spel. Iedereen, alle partijen, de media, maar ook vanuit het buitenland kijkt men uit naar het resultaat van deze verkiezingen. Hoe slaagt de N-VA erin haar nationale bekendheid om te zetten in winst voor de gemeenteraden. Alle ogen zijn gericht op Antwerpen en het resultaat dat Bart De Wever daar neerzet.

'Wie echter wil weten hoe groot de N-VA na 14 oktober werkelijk geworden is, kijkt beter naar de resultaten van de provincieraadsverkiezingen. En niet naar de uitslag van de gemeentes en steden.' zegt professor Reynaert, vandaag in ‘De Standaard’. De provincieraadsverkiezingen vormen een veel betere afspiegeling van Vlaamse of federale tendensen. Deze verkiezingen zijn belangrijke verkiezingen in de aanloop naar 2014, wat de Wetstraat daar ook over zegt.

Geef dus op 14 oktober uw stem aan onze Sint-Niklase kandidaten voor de provincieraad. En vraag vrienden, geburen en kennissen om dat ook te doen, want samen met jullie steun en stem kunnen wij onze ideeën omzetten in beter beleid.

Ik dank je.

Annemie